Està garantit el canvi de recs a euros però només pels establiments, petites empreses i autònoms. Els particulars tenen la responsabilitat de no canviar més recs dels que poden utilitzar. Tot i així, la conversió de recs a euros no és un acte desitjable, ja que redueix el potencial de creació de riquesa local.