Els centres comercials, els grans supermercats i la venda on-line (e-commerce) estan afectant el comerç de proximitat i aquest se sent en declivi. Els carrers dels barris, sense comerç de proximitat, es desertitzen, augmenta la sensació d’inseguretat i minven les relacions socials. A través del rec, s’afavoreix que els diners es quedin al territori per tal de fomentar l’economia i les relacions de proximitat, que els barris siguin econòmicament i socialment vitals.