Les principals funcions de la Taula de Canvi són: 

  • Dinamitzar el llançament de la moneda ciutadana en el pilot de l’Eix Besòs i fer-ne el seguiment i l’avaluació continuada. 
  • Elaborar el seu propi reglament de funcionament com a grup promotor. 
  • Constituir-se en una entitat, amb la personalitat jurídica més adient (associació, cooperativa, fundació…) que pugui assumir la gestió de la moneda ciutadana en la seva extensió a la ciutat. 
  • Preveure les modalitats d’autofinançament