La moneda ciutadana neix de  la confluència entre iniciatives d’entitats de la ciutat i el compromís de l’Ajuntament de Barcelona i es materialitza en el projecte pilot d’innovació urbana B-MINCOME, l’objectiu del qual és impulsar accions per a combatre la pobresa a l’Eix Besòs (Barcelona). El B-MINCOME està cofinançat pel programa Urban Innovative Actions de la UE i liderat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Per desenvolupar el B-MINCOME, l’Ajuntament s’associa amb altres entitats col·laboradores: The Young Foundation, Novact (Institut Internacional per l’Acció Noviolenta), Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), l’IGOP-UAB (Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona) i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), els quals s’encarreguen del disseny i el seguiment de les diverses polítiques actives. Concretament, Novact és l’entitat promotora i gestora de la moneda ciutadana.