La creació monetària del rec es dirigeix a circuits econòmics incipients o deprimits i que tenen poc finançament. És a dir, no es generar demanda ni per el mercat immobiliari ni per a qualsevol altre sector reescalfat.