Rec, Moneda Ciutadana. Inspirat en el Rec Comtal. Canal que neix del l’aqüífer del Besòs. Des de fa més de mil anys ha fecundat els barris del Besòs, la plana i la ciutat de Barcelona. Ha proveït de força els molins, ha regat els horts, donat servei als artesans i les indústries, conduït l’aigua de boca als habitants, als safareigs, fonts i jardins. La història del Rec Comtal és la història de Barcelona i del que avui són els seus barris.