El rec neix en el marc del projecte pilot d’innovació social B-MINCOME a través del qual es canalitza una part de la despesa pública en moneda ciutadana en l’àrea de l’Eix Besòs de Barcelona. Concretament als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda – La Pau i Besòs-Maresme.