La moneda ciutadana té diversos avantatges per a cada tipus d’usuari:

Particulars:

 • És una forma de pagament segur, instantani i sense costos: els pagaments a comerços, entitats o altres persones no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida. 
 • Permet accedir a ofertes: el mapa de l’aplicació del rec (Ɍ) mostra els comerços del barri que tenen ofertes exclusives.
 • Revitalitza el barri: els diners circulen al barri, fomenten l’ocupació local i donen suport econòmic i social al comerç, les entitats i els projectes de proximitat.
 • Fomenta l’economia real i responsable: una economia sostenible a nivell social, econòmic i ambiental. Els recs no van a paradisos fiscals.

Empreses:

 • Multiplica la facturació: els recs només circulen entre el comerços del territori adherits a la xarxa. 
 • Dona a conèixer el teu comerç a través de l’aplicació del rec i atrau més clientela.
 • Fidelitza la clientela amb ofertes: l’aplicació mòbil del rec permet publicar ofertes que les persones usuàries poden visualitzar i apropar-se a l’establiment.
 • És fàcil de gastar: permet comprar béns i serveis a qualsevol empresa que l’accepti.
 • És gratuït: durant la fase pilot, fer servir recs no té cap cost, els seus beneficis sumen.
 • És un sistema innovador: situa l’empresa com a pionera en innovació social i augmenta la seva notorietat.

Entitats:

 • Afavoreix la vida social del barri: genera cohesió social al barri a través de les relacions que neixen amb la xarxa rec. 
 • Redueix costos: els cobraments de quotes o activitats no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida. 
 • Permet retribuir formadors o professionals: pagar serveis professionals o formació de manera àgil, segura i sense costos.
 • És un nou canal de comunicació: permet donar a conèixer l’entitat i les activitats a través de l’aplicació del rec.
 • Fidelitza el soci: afavoreix la fidelització dels socis i sòcies a través de la publicació de promocions a l’aplicació.  És un sistema innovador: situa l’entitat com a pionera en innovació social als barris