El model d’organització que es proposa per al rec com a una moneda ciutadana de l’Eix Besòs és el de promoure la intel·ligència col·lectiva tot integrant horitzontalitat (legitimitat) i verticalitat (eficàcia), en un marc de transparència total. Les decisions en cada àmbit cerquen sempre el màxim consentiment (acord amb el mínim d’objeccions).