És un sistema d’intercanvi ciutadà que permet fer transaccions entre les persones, les entitats i els comerços que l’accepten.

  • Per comprar i vendre entre elles
  • Només en una zona concreta , per a la producció, pel treball i la compra de proximitat
  • Complementària a l’Euro
  • El rec és una moneda exclusivament digital, es pot fer servir amb aplicació mòbil.