En la fase pilot del projecte, el rec és emès per Novact a través d’una entitat de pagaments (PSP) que custodia els euros i garanteix el procés. Després d’aquesta fase inicial, la moneda serà governada per una entitat ciutadana (Taula de Canvi) que gestionarà el rec amb el suport de Novact i l’Ajuntament de Barcelona.