El rec significa “Recurs Econòmic Ciutadà”, una moneda al servei de l’economia productiva. Les seves sigles en anglès signifiquen Real Economy Currency. En definitiva, un recurs econòmic ciutadà al servei de les persones i del comerç de proximitat.