Aquesta iniciativa vol afavorir l’apoderament de la ciutadania en un tema d’interès general com és la creació del diner i l’impacte en les nostres barris. Fomentar que els que els barris siguin econòmicament i socialment vitals, afavorint que els diners es quedin al territori per tal de fomentar l’economia i les relacions de proximitat. Apostar per la innovació social i tecnològica i oferir una alternativa al sistema econòmic i monetari dominant globalitzat.