El rec pot ser usat als comerços, empreses i entitats que l’acceptin. Inicialment, per ser un projecte pilot, estarà  limitat als 10 barris de l’Eix Besòs. En l’aplicació del rec, trobaràs un mapa amb els comerços que accepten recs.

A més, els podràs identificar amb aquest distintiu.