Sí, aquesta és la idea, que una part dels teus ingressos per vendes siguin en recs. Si el 100% de les teves vendes són en euros, no estàs prenent part en la xarxa de rec i no gaudeixes dels seus beneficis, i si el 100% de les seves vendes són en recs, pot ser que dificulti les teves obligacions de pagar impostos en euros.