Cada vegada que paguem amb recs estem donant suport, estem votant, a l’economia de proximitat, i per tant a una economia real, més sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. A més, estem ajudant a consolidar la xarxa del rec.

Quants més diners circulen, més s’incrementa la riquesa local col·lectiva. Permet a la ciutadania recuperar un cert control de la moneda mitjançant la participació en la Taula de Canvi, tot generant la capacitat pública, de la ciutadania, de creació monetària. En resum, la Moneda Ciutadana cerca els beneficis de les persones i del medi ambient, i no sols els lucre del gran capital.