En el cas del rec utilitza en part la mateixa tecnologia de la cadena de bloc (blockchain) que el Bitcoin, però es contraposa a aquesta en tant que és una moneda especulativa i opaca de l’economia mundial i per tant no posa qüestió el funcionament desequilibrador de l’economia actual. El rec només serveix per a l’economia local i real.