Hace 44 años que Joan  Antoni trabaja en la Farmacia Soriano Camps de la Plaza Roja de  Ciudad Meridiana.

Ja coneixia l’existència d’altres monedes digitals abans de sumar-se al rec, arrel d’haver assistit a unes xerrades del Col·legi d’Economistes per a informar-se.

Diu que està augmentant la preocupació de què fa el sistema financer amb els diners i creu que les monedes locals són una bona iniciativa per tenir «un millor control del diner«.

S’ha sumat al rec perquè permet assegurar  que «el diner no pot anar a cap altre lloc», es queda i circula als barris.