El Responsable del tractament de les dades recollides a través d’aquesta pàgina web és l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta -NOVACT, entitat encarregada de la gestió del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec (en endavant, NOVACT). 

NOVACT es compromet a respectar escrupulosament la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal. 

L’usuari pot contactar en qualsevol moment amb NOVACT mitjançant escrit adreçat a [Plaça Catalunya, Nº 9, 5é 2na 08002 Barcelona] o bé mitjançant correu electrònic adreçat a [legal@rec.barcelona]. 

Les dades personals facilitades a través d’aquesta pàgina web es faran servir únicament i exclusiva per a les següents finalitats: 

  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades pels usuaris.  
  • Enviar la newsletter sobre la Moneda Ciutadana als usuaris que s’hi subscriguin. 

La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari i les dades es conservaran mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment o durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. 

Les dades de l’usuari no seran cedides a tercers en cap cas.  

No obstant, NOVACT contractarà serveis de proveïdors externs, que per a la prestació dels serveis hauran d’accedir a les dades de l’usuari. Aquests proveïdors, que actuaran en qualitat d’encarregats del tractament, són: serveis de hosting, programari de gestió i suport tècnic. Quant a transferències internacionals, les dades de caràcter personal es podran transferir a encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits a les polítiques de Privacy Shield i també al Canadà, comptant en tots dos casos amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. 

L’usuari podrà exercir davant de NOVACT els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, enviant la seva sol·licitud a les adreces postal o electrònica esmentades a l’inici d’aquesta política de privacitat . L’usuari té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, l’usuari té el dret també de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, si ho estima convenient.