AUTÒNOMS: 

  • Document d’alta com autònom: “Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos” 
  • Model 036 
  • Justificatiu IBAN: rebut bancari on apareix IBAN, DNI i nom de la persona. 

EMPRESES: 

  • Estatuts de la societat 
  • Acta de titularitat de l’empresa (antiguitat màxima: 2 anys) o model 200 
  • DNI(s) accioniste(s) amb 25% del capital o més 
  • DNI Administrador o PASAPORTE
  • Poders 
  • Número CIF 
  • Justificatiu IBAN 

Un cop preparada, envia-la per email a: info@rec.barcelona