Aquesta tardor i sota l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona, es posarà en marxa el REC (Recurs Econòmic Ciutadà) als 10 barris de l’Eix Besòs, és un sistema d’intercanvi ciutadà complementari i paritari a l’euro que s’ha creat per dinamitzar el comerç i els serveis de proximitat del territori, promovent així un consum ciutadà més conscient.
Les prop de mil famílies beneficiàries del Suport Municipal d’Inclusió seran les primeres a poder utilitzar-la, ja que rebran una part de la seva ajuda en aquesta moneda; tot i així, tothom podrà disposar d’aquesta moneda digital per a les compres al barri. L’ús d’aquesta moneda en l’àmbit local permetrà que els diners circulin dintre del territori, enfortint així el comerç de proximitat ja existent i incentivant l’obertura de nous comerços.
El REC s’utilitzarà mitjançant una aplicació mòbil; un cop realitzat el registre, es podrà canviar euros per recs, pagar i cobrar de forma instantània, fàcil i sense cost afegit.
See more