L’Associació NOVACT forma part de la Comunalitat Urbana de Nou Barris, que té com a territori d’intervenció i dinamització la zona centre-nord del Districte de Nou Barris de Barcelona, en concret els barris de Roquetes i Verdum. La Comunalitat vol donar resposta a les següents  necessitats detectades al territori:
  • La necessitat d’enfortir i potenciar el comerç de proximitat com a motor de l’economia al Districte, impulsant serveis atractors per nous comerços i generant serveis per a la millora de l’atenció i la qualitat, com poden ser mitjançant la creació d’iniciatives d’ESS per a la distribució de productes i aliments des de la proximitat.
  • La necessitat d’innovar i generar noves sinèrgies al voltant de les iniciatives de suport mutu i/o de projectes assistencialistes orientats a la distribució d’aliments entre famílies vulnerables.
  • La necessitat de generar renda a partir de l’estalvi en el consum energètic des d’una perspectiva de transició energètica
  • La necessitat de plantejar estratègies de cures, en un territori amb un elevat índex d’envelliment i població infantil sense escolaritzar durant l’etapa 0-3.
  • La necessitat de fer front a la bretxa digital en sentit ampli, abordant l’alfabetització digital com l’accés a la xarxa (tenint present el perfil socioeconòmic de la població i la possible generació d’infraestructures col·lectives)
  • La necessitat de donar resposta a les necessitats de les comunitats de veïns del territori, amb la prestació de serveis mancomunats (neteja, manteniment, etc.)
Des del REC, ens centrem en donar resposta a aquesta necessitat, tot i que treballem perque esdevingui una eina que pugui generar cohesió territorial de forma transversal.

Comença al barri. Canvia la ciutat.