SOBRE NOSALTRES

 L’Ajuntament de Barcelona i NOVACT són, juntament amb la Taula de Canvi, els principals impulsors del projecte REC.

SOBRE NOSALTRES

NOVACT i l’Ajuntament de Barcelona són, juntament amb la Taula de Canvi, els principals impulsors del projecte REC.
NOVACT
NOVACT, organització que treballa per la noviolència i la innovació social, treballa amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte de la moneda ciutadana i actua com a entitat impulsora i gestora del REC.
El seu a objectiu principal és garantir el funcionament del sistema de la moneda ciutadana.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
El govern de la ciutat de Barcelona va incloure en el seu programa donar suport a la creació d’una moneda ciutadana com a part de les polítiques innovadores en desenvolupament local i econòmic.
Aquest compromís, es concreta aportant finançament públic al llançament  i la continuïtat del REC.

Comença al barri. Canvia la ciutat