Monedes complementàries per afavorir el comerç local

Les administracions es troben davant d’un panorama econòmic cada vegada més preocupant: en el seu territori la meitat de la població activa ocupada (50,5% en la mitjana estadística del Ministeri de Treball) es guanya la vida treballant com a autònom o en una petita empresa, que també pot ser una botiga. Una part molt important de les esmentades fonts de riquesa estan en imminent risc de tancament, amb les repercussions en cadena que cada tancament comporta per al municipi.
La manca de mitjans es pot resoldre amb instruments monetaris complementaris que el dret europeu permet i la Comissió Europea fins i tot ha subvencionat.
Precisament per a aquestes circumstàncies van ser creades les monedes complementàries locals i els circuits de crèdit comercial, des quals en tenim casos d’èxit reconegut, com el WIR suís i el Sardex italià, la Grama de Santa Coloma de Gramenet, entre d’altres. Les monedes complementàries són instruments provats des de fa molt temps i és conegut que serveixen per a resoldre l’exclusió econòmica i social a nivell dels particulars, els autònoms i les petites empreses.
NOVACT, entitat gestora de les monedes REC (Barcelona) i La Rosa (Sant Feliu de Llobregat) que té prop de 10 anys d’experiència amb el desenvolupament de projectes monetaris i Qbit Artifacts, entitat proveïdora de serveis tecnològics de les monedes, ofereixen solucions tècniques i socials per reforçar el comerç i serveis de proximitat als municipis que vulguin promoure una estratègia per al desenvolupament socioeconòmic local, el consum responsable i de proximitat i el reforç del teixit associatiu i social. Concretament, NOVACT i Qbit poden oferir:
1. Estudi de viabilitat i full de ruta per al disseny i implementació d’una moneda local
2. Proporcionar, mantenir i gestionar una plataforma tecnològica personalitzada a nivell gràfic basada en una aplicació mòbil i un panell de control
3. Donar suport per elaborar un Reglament de funcionament
4. Canalitzar els fons públics en moneda local i fer el seguiment i la seva justificació (es disposa d’experiència en la canalització d’ajuts socials, bonificacions al consum i pagaments parcials de subvencions a entitats).
5. Proporcionar un servei d’atenció a l’usuari
6. Assessorar i donar suport al comerç mitjançant la realització d’accions de formació, sensibilització, promoció i fidelització
7. Anàlisi dels impactes econòmics i socials (avaluació qualitativa i quantitativa)
+ Rendibilitat social de la inversió pública realitzada
+ Elevat impacte econòmic i social
+ Augment del multiplicador local de despesa pública
+ Majors ingressos municipals (taxes, impostos, etc.)
+ Reducció del risc de tancament dels negocis locals.
+ Digitalització del comerç local i serveis de proximitat
+ Increment del vincle i la fidelització de la clientela amb el comerç local
+ Estableix una xarxa àmplia de relacions econòmiques i socials entre la ciutadania, el comerç local, les entitats locals i l’administració pública.
+ L’entitat gestora es fa càrrec de la gestió del sistema de pagaments, rendint comptes a l’administració local (entitat titular de la moneda complementària)

Comença al barri. Canvia la ciutat.