FAQs2018-05-09T19:39:16+00:00
PREGUNTES I RESPOSTES REC
Què és la moneda ciutadana REC?2023-02-21T12:08:44+00:00

El REC (Ɍ), la moneda ciutadana de Barcelona, és una variant de les monedes anomenades socials o locals. També la pots sentir anomenar moneda complementària, ja que complementa el sistema monetari oficial – en el nostre cas, l’euro – fent valdre actius i recursos locals que no es troben als circuits d’intercanvi ordinaris.

La moneda Ɍ és: 

 • Paritària a l’euro, és a dir: 1 € és igual a 1 Ɍ. 
 • Exclusivament digital, s’utilitza a través de l’aplicació Rec Barcelona. 
 • D’ús voluntari entre les persones, entitats i comerços que l’accepten. 
Què vol dir REC?2023-02-21T12:08:40+00:00

El nom de la moneda ciutadana, REC, és l’acrònim de Recurs Econòmic Ciutadà (en anglès, Real Economy Currency), un recurs al servei de les persones i l’economia productiva. 

Així mateix, el nom de la moneda s’inspira en el Rec Comtal, el canal que neix de l’aqüífer del Besòs. El canal ha fecundat els barris del Besòs, la plana i la ciutat de Barcelona des de fa més de mil anys i, l’any 2018, els seus barris acollien la creació de la moneda ciutadana. La història del Rec Comtal és la història de Barcelona i del que avui són els seus barris, i ara també és la història de la moneda de la nostra ciutat. 

Per a que serveix el REC?2023-02-21T12:08:35+00:00

Davant la gran oferta de venda en línia (e-commerce), centres comercials i grans supermercats, el comerç de proximitat se sent en declivi. I això comporta conseqüències: 

 • Les relacions socials entre els veïns i les veïnes dels barris disminueixen. 
 • Els nostres carrers es desertitzen, augmentant la sensació d’inseguretat. 

Davant d’això, el REC es presenta com una eina per a l’apoderament de la ciutadania en la creació del diner i en l’impacte en els nostres barris. Ofereix una alternativa al sistema econòmic i monetari globalment dominant i fomenta que els barris siguin econòmicament i socialment vitals. 

Perquè creem monedes complementàries?2023-02-21T12:08:20+00:00

Per poder entendre el valor de les monedes alternatives, abans cal recordar com funcionen les monedes convencionals. Les divises oficials es creen quan les persones, empreses o governs contrauen un deute amb una entitat bancària. 

Per tant, en les monedes convencionals: 

 • el diner es converteix en un actiu dins d’una economia de mercat i sempre se situa on hi ha més benefici econòmic. 
 • els bancs controlen l’emissió monetària 
 • Es permet que gran part dels diners acabin en mans d’unes poques persones. 

Davant d’això, les monedes complementàries: 

 • Situen el control del crèdit en la societat. La moneda s’emet quan un grup de persones l’accepten com a mètode d’intercanvi. 
 • Situen el valor econòmic en la riquesa local. Fent valdre actius i recursos locals que no es troben als circuits d’intercanvi ordinaris. 
 • Fan que els diners tornin a ser simplement un mitjà de pagament que s’emet en la justa mesura que calgui per facilitar l’intercanvi de béns i serveis reals. La moneda té un ús molt restringit, ja que no té cap sentit acumular moltes divises perquè no hi ha manera de gastar-les. 
 • Creen un sistema financer compromès. Caracteritzat per l’apoderament social i un grup cohesionat apostant per resultats.
Existeixen altres monedes complementàries?2023-02-21T12:08:09+00:00

Existeixen centenars de monedes socials i complementàries a tot el món. Només a Catalunya comptem amb 12 monedes complementàries en 11 localitats diferents. 

Informa’t sobre les monedes complementàries existents a Espanya a l’Observatori de la Moneda Complementària i a tot el món a Schumacher Center for a new economics. 

Qui hi ha darrere la moneda REC?2023-02-21T12:07:57+00:00

La moneda REC ha estat impulsada i és gestionada per l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta (NOVACT), encarregat de garantir el funcionament del sistema de la moneda ciutadana. 
 
El govern de l’Ajuntament de Barcelona dona suport al REC a través de finançament públic i polítiques innovadores en desenvolupament local i econòmic. 
 
L’empresa tecnològica Qbit treballa en la gestió tecnològica de la moneda i el seu desenvolupament i manteniment. 
 
A més, la moneda també compta amb el suport d’Atarca, un projecte H2020 de la Comissió Europea que investiga sobre com posar en pràctica els béns digitals a favor de l’economia social i comunitària. 
 
Però darrere el REC també hi ha comerciants, clients, una assemblea general i un consell rector, assessor i d’experts. 
 
El REC és una moneda ciutadana governada per la cooperativa de persones i usuàries anomenada Taula de Canvi. 

Com està regulat el REC?2023-02-22T11:23:49+00:00

NOVACT, l’entitat gestora de la moneda, ha contractat una entitat  Proveïdora de Serveis de Pagament (PSP)  autoritzada i certificada a escala europea, una figura que preveu la “Directiva europea 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior” i que permet que entitats no bancàries puguin exercir de proveïdors de serveis de pagament de manera regulada, assegurant els fons dipositats.  

La Moneda Ciutadana és un instrument de pagament acceptat voluntàriament pels productors, distribuïdors i comerciants com a pagament pels seus productes o serveis. Com a tal,  és similar a un val o una targeta regal. Una transacció amb RECS està subjecta als mateixos impostos que una transacció en euros. A més, una transacció utilitzant RECS està subjecte a les mateixes lleis de protecció del consumidor que a una transacció en euros. El funcionament de la moneda REC s’emmarca en un sistema d’intercanvi ciutadà recolzat per aquesta  PSP per als serveis de pagament. 

El REC és realment una moneda?2023-02-21T12:07:31+00:00

A la zona euro, només l’euro és la moneda de curs legal; això vol dir que ningú pot ser obligat a pagar ni cobrar en una moneda diferent a l’euro. Les monedes ciutadanes (socials, locals…) s’accepten voluntàriament i serveixen per fer transaccions de béns i serveis. El comerciant pot acceptar un altre instrument de pagament de lliure elecció, més enllà de l’euro,  sempre que els impostos quedin degudament recollits en euros. 

Quins valors promou el REC?2023-02-21T12:07:10+00:00

El projecte es basa en els valors propis d’una moneda ciutadana, per ser un  mitjà de pagament digital complementari l’euro,  amb una orientació social (moneda social) i ètica al servei de les necessitats de la població (moneda comunitària) i de l’enfortiment de l’economia de proximitat (moneda local). És, òbviament una moneda complementària a l’euro, que vol evitar els riscos i incerteses que es deriven de la globalització i de l’especulació financera. 

Per què l’ús del REC té un sentit de responsabilitat personal i social?2023-02-21T12:06:58+00:00

Cada vegada que paguem amb RECSestem donant suport i estem votant per l’economia de proximitat. Per tant, consolidant la xarxa del REC estem apostant per una economia real,  més sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. 

Quants més diners circulen, més s’incrementa la riquesa local col·lectiva. Permet a la ciutadania recuperar un cert control de la moneda mitjançant la participació en la Taula de Canvi, tot generant la capacitat pública, de la ciutadania, de creació monetària. En resum, la Moneda Ciutadana cerca els beneficis de les persones i del medi ambient, i no sols els lucre del gran capital. 

Quins beneficis té l’ús del REC?2023-02-22T11:26:21+00:00

La moneda ciutadana té diversos avantatges per a cada tipus d’usuari: 

Particulars: 

 • És una forma de pagament segur, instantani i sense costos: els pagaments a comerços, entitats o altres persones no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida.  
 • Permet accedir a ofertes: el mapa de l’aplicació REC Barcelona mostra els comerços del barri que tenen ofertes exclusives. 
 • Revitalitza el barri: els diners circulen al barri, fomenten l’ocupació local i donen suport econòmic i social al comerç, les entitats i els projectes de proximitat. 
 • Fomenta l’economia real i responsable: una economia sostenible a nivell social, econòmic i ambiental. Els RECS no van a paradisos fiscals. 

Empreses: 

 • Multiplica la facturació: els RECS només circulen entre el comerços del territori adherits a la xarxa.  
 • Dona a conèixer el teu comerç a través de l’aplicació del rec i atrau més clientela. 
 • Fidelitza la clientela amb ofertes: l’aplicació mòbil del rec permet publicar ofertes que les persones usuàries poden visualitzar i apropar-se a l’establiment. 
 • És fàcil de gastar: permet comprar béns i serveis a qualsevol empresa que l’accepti. 
 • És gratuït: durant la fase pilot, fer servir recs no té cap cost, els seus beneficis sumen. 
 • És un sistema innovador: situa l’empresa com a pionera en innovació social i augmenta la seva notorietat. 

Entitats: 

 • Afavoreix la vida social del barri: genera cohesió social al barri a través de les relacions que neixen amb la xarxa rec.  
 • Redueix costos: els cobraments de quotes o activitats no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida.  
 • Permet retribuir formadors o professionals: pagar serveis professionals o formació de manera àgil, segura i sense costos. 
 • És un nou canal de comunicació: permet donar a conèixer l’entitat i les activitats a través de l’aplicació REC Barcelona. 
 • Fidelitza el soci: afavoreix la fidelització dels socis i sòcies a través de la publicació de promocions a l’aplicació.  
 • És un sistema innovador: situa l’entitat com a pionera en innovació social als barris.
Qui finança el projecte?2023-02-21T12:05:40+00:00

Durant la primera fase del REC dins del projecte pilot el finançament prové del projecte europeu B-Mincome (UE) i de l’Ajuntament de Barcelona. En la campanya LI TOCA AL BARRI, el finançament ha estat de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Pla de Barris.  Després, amb la campanya REC Cultural, el projecte ha obtingut finançament a través de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

Qui pot utilitzar la moneda REC?2023-02-21T12:05:29+00:00

Qualsevol persona que vulgui pagar en RECS en un comerç pot fer ús de la moneda. Caldrà que tingui un telèfon mòbil amb connexió a Internet però NO és necessari que visqui al barri o a la ciutat, ni que hi estigui empadronat. 

Com s’utilitza la moneda REC?2023-02-22T11:27:23+00:00

És una moneda digital, per tant només funciona a través de l’aplicació del mòbil REC Barcelona o de la targeta rec amb un codi QR. Per poder-la utilitzar, cal que et descarreguis i et registri’s a l’aplicació.

Puc pagar parcialment en euros i parcialment en RECS?2023-02-22T11:28:04+00:00

Depèn del que decideixin el comerciant i el client. En general, si el client té saldo, és més fàcil per a tots pagar el 100% en  RECS. En qualsevol cas cal recordar que el pagament del preu del producte o servei és la suma dels euros i dels RECS. 

En quins comerços puc pagar amb RECS?2023-02-21T12:04:49+00:00

Pots pagar amb RECS a comerços generals i també espais culturals, pots consultar tots els establiments que accepten la moneda REC al mapa de l’aplicació i aquí

Com ho faig per portar la comptabilitat si utilitzo RECS?2023-02-22T11:28:47+00:00

En quan a la comptabilitat el compte en RECS actua com un compte normal de tresoreria 570/572 caixa o bancs). Quan compro RECS faig un ingrés al compte de Tresoreria recs i una sortida al compte del banc corresponent. Quan cobro o pago en RECS faig ingressos o sortides del compte Tresoreria recs com ho faria de caixa o de qualsevol banc. 

Els RECS afecten a nivell fiscal?2023-02-22T11:29:26+00:00

El REC no afecta en res a la fiscalitat de l’empresa ni a la declaració d’impostos. Les vendes, les compres i les despeses es fan sempre en euros, independentment que es cobrin o es paguin en euros o en RECS. Per tant les factures són totes en euros i no s’ha de fer cap registre ni declaració d’impostos especial. 

Puc convertir els meus RECS a euros?2023-02-22T11:34:45+00:00

Està garantit el canvi de RECS a euros però només pels establiments, petites empreses i autònoms. Els particulars tenen la responsabilitat de no canviar més RECS dels que poden utilitzar. Tot i així, la conversió de RECS a euros no és un acte desitjable, ja que redueix el potencial de creació de riquesa local. 

Com es fa la prevenció del frau?2023-02-21T12:02:51+00:00

El REC només existeix com a moneda digital i es vincula a una targeta de pagament personal. Els riscos i conseqüències del frau en l’aplicació són de la mateixa naturalesa que les targetes de crèdit o dèbit associades, amb un avantatge per als diners en REC, i és que no valen res fora de la xarxa d’establiments que accepten la moneda.

El mateix passa amb el servidor informàtic. La infraestructura tecnològica del REC compta amb els més avançats sistemes de seguretat. A més, amb la moneda digital totes les transaccions són traçables i estan acollides als sistemes legals de protecció de dades, de prevenció del frau i de blanqueig de capitals. 

 

Està garantit el valor de la moneda?2023-02-21T11:59:30+00:00

El valor de la moneda és garantit perquè cada REC que circula té un euro en dipòsit a una PSP (proveïdora de serveis de pagaments), en el nostre cas LemonWay. D’aquesta manera també assegurem que els usuaris professionals (comerços, associacions, establiments…) tenen sempre garantit el canvi de RECS a euros.

Quina relació tenen el REC i les criptomonedes?2023-02-21T11:59:05+00:00

Només que totes dues son un tipus de moneda, però el REC es contraposa a les criptomonedes en tant que son una monedes especulatives i opaques de l’economia mundial i per tant no posen en qüestió el funcionament desequilibrador de l’economia actual. La moneda REC només serveix per a l’economia local i real. 

Com evitar que la moneda suposi una mesura proteccionista de l’empresa local?2023-02-21T11:58:37+00:00

Barcelona és una gran ciutat i com a tal, atrau capitals. Això no canviarà, Barcelona no necessita protegir-se. Més aviat esperem que es racionalitzi el consum, que permeti reactivar factors ociosos, és a dir, aquells recursos no utilitzats totalment o parcial, (p. ex. parades buides de mercats) i finançar circuits econòmics que generalment tenen poc finançament, per augmentar d’aquesta manera la riquesa del comerços i de la ciutat. 

Com fer que la moneda ciutadana no generi inflació?2023-02-22T11:35:08+00:00

La creació monetària del REC es dirigeix a circuits econòmics incipients o deprimits i que tenen poc finançament. És a dir, no és generar demanda ni per el mercat immobiliari ni per a qualsevol altre sector reescalfat. 

Com pot el REC promoure l’economia i l’ocupació a escala local?2023-02-22T11:36:15+00:00

La implementació del REC en una àrea geogràfica concreta es pot veure com una eina per fer front als perills del sistema globalitzat, en tant que augmenta la riquesa sostenible de la comunitat i del seu entorn i que promou circuits d’intercanvi de proximitat. Quan algú compra hortalisses amb el REC, amb el seu gest vol anar afavorint que la línia de producció (incloent l’agricultor, el majorista, el conductor, el botiguer, etc.) d’aquestes hortalisses siguin de proximitat. 

Per contra, si la mateixa transacció (compra d’hortalisses) es fa en euros, el ciutadà no té cap garantia que la línia d’aprovisionament vulgui ser local: la producció a molta distància, el transport transnacional, etc. Des d’un punt de vista macroeconòmic, podem estar d’acord que si la població del territori del REC vol promoure productes i serveis locals, amb el seu ús estimula l’activitat econòmica desitjable, que respecta més a les persones i al planeta. 

Els RECS caduquen?2023-02-21T11:57:06+00:00

No, la moneda REC no caduca mai. Funciona igual que els euros, però amb la diferència que és digital i que només els accepta qui vol.

Em puc gastar RECS, com a comerciant?2023-02-22T11:23:06+00:00

Sí, te’ls pots transferir al teu compte particular i emprar-los per a les compres personals. 

Com puc operar amb la moneda REC?2023-02-22T11:18:40+00:00

Totes les operacions de la moneda es fan a través de l’aplicació REC Barcelona, disponible a Google Play i Apple Store. Pots consultar el manual de funcionament d’usuari (aquí) o de professionals (aquí). 

No recordo la contrasenya de l’aplicació, què faig?2023-02-22T11:36:51+00:00

Prem el botó “has oblidat la teva contrasenya?” en la pàgina d’inici i segueix els passos: 

 1. Introdueix el DNI/NIE i el número de telèfon 
 2. Espera a rebre un missatge de text amb un codi de números
 3. Introdueix el codi de verificació que has rebut i la nova contrasenya (pot ser que el teu mòbil llegeixi automàticament el codi). 
 4. Prem canviar 

Ja pots accedir amb la contrasenya. 

No recordo el PIN de l’aplicació, què faig?2023-02-22T11:16:58+00:00

Per poder canviar el codi PIN has de seguir aquests passos:   

 1. Vés a CONFIGURACIÓ > SEGURETAT 
 2. Prem el botó de CANVIAR PIN i escriu la resposta a la pregunta de seguretat seguretat 
 3. Introdueix el pin de 4 xifres i repeteix-lo 
 4. Prem el botó CANVIAR 
 5. Introdueix el codi de verificació que has rebut per missatge de text. T’ha d’aparèixer el missatge “pin canviat correctament”.
Què passa si perdo el mòbil o la targeta vinculada a l’aplicació?2023-02-21T11:55:32+00:00

L’entitat emissora, Novact, té previstos mecanismes d’emergència perquè l’usuari pugui avisar de qualsevol mal ús, pèrdua o furt, i es pugui bloquejar el compte o identificar qualsevol possible mal ús de l’aplicació. També caldrà que l’usuari activi una denuncia formal als cossos de policia.

Truca a aquest número de telèfon: 651 34 14 06.

Què és el REC Cultural?2023-02-22T11:40:23+00:00

El REC Cultural és la versió cultural de la moneda REC i neix als barris de Sants i Poble-sec per estimular el consum, la producció i l’accés a la cultural local a través de dues iniciatives:

 1. BONIFICACIÓ CIUTADANABonificació del 50% del canvi d’euros a RECS Culturals, amb un màxim de 200 € bonificables per persona. Per exemple, si bescanvies 20 € a RECS Culturals, en rebràs 30!
 2. XECS CULTURALSXECS de 200 RECS Culturals per fer arribar la cultura a 500 famílies en situació de vulnerabilitat (receptores del fons 016) de Sants i Poble-sec.

El projecte s’emmarca en el Pla de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona i està impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) – qui canalitza 200.000 € en la iniciativa – i NOVACT, entitat gestora de la moneda REC.

Com puc participar a la campanya REC Cultural?2023-02-22T11:49:36+00:00

La teva participació en la campanya dependrà de si ets un establiment cultural, persona usuària o receptora del XEC Cultural de serveis socials. Fes click sobre la teva siutació i veuràs com pots sumar-te a la campanya.

Els RECS Culturals caduquen?2023-02-23T14:41:37+00:00

No, només es poden perdre els RECS Culturals bonificats a la finalització del projecte, és a dir, el 15 de març de 2023. La resta no es perdrà i els usuaris professionals podran bescanviar RECS Culturals a euros sempre que ho vulguin. 

Els canvis d’euros a RECS Culturals activen la bonificació?2023-02-22T11:51:03+00:00

No, les recàrregues de RECS Culturals fetes des d’un compte d’usuari professional no activaran cap dret de bonificació; aquest dret només s’activa des dels comptes d’usuaris particulars. Si un professional vol participar personalment al projecte, s’haurà d’obrir un compte particular a l’aplicació REC. 

Com canvio RECS Culturals a euros?2023-02-22T11:53:44+00:00

Només els establiments culturals poden bescanviar RECS Culturals a euros.

 • El bescanvi es produirà a paritat (un REC Cultural per un euro).
 • És necessari que l’usuari professional disposi dels RECS Culturals que vulgui canviar al saldo del seu compte professional.
 • Caldrà que l’establiment hagi dut a terme el procés per validar el compte professional.

Per sol·licitar el canvi, cal que l’establiment segueixi aquests passos:

 • Accedir des del web a l’opció Contacte o a l’aplicació des de Configuració, Atenció a l’usuari. També es podrà escriure directament un correu electrònic a info@rec.barcelona
 • Enviar un formulari de contacte detallant: quina necessitat de pagament es vol cobrir (per exemple: proveïdor d’un producte, pagament de carburant, pagament d’impostos, etc.) i la quantitat de RECS Culturals que es vol bescanviar, indicant les dades del establiment (CIF o DNI/NIE).

L’equip del REC Cultural durà a terme el procés el següent dia laborable a la sol·licitud de canvi i avisarà l’usuari professional quan estigui a punt.

Go to Top