FAQs2018-05-09T19:39:16+00:00
PREGUNTES I RESPOSTES REC
Què és el Rec Moneda Ciutadana?2019-11-28T15:50:14+00:00

És un sistema d’intercanvi ciutadà que permet fer transaccions entre les persones, les entitats i els comerços que l’accepten.

 • Per comprar i vendre entre elles
 • Només en una zona concreta , per a la producció, pel treball i la compra de proximitat
 • Complementària a l’Euro
 • El rec és una moneda exclusivament digital, es pot fer servir amb aplicació mòbil.
Quin és el nom de la Moneda Ciutadana a Barcelona?2018-08-20T15:28:38+00:00

Rec, Moneda Ciutadana. Inspirat en el Rec Comtal. Canal que neix del l’aqüífer del Besòs. Des de fa més de mil anys ha fecundat els barris del Besòs, la plana i la ciutat de Barcelona. Ha proveït de força els molins, ha regat els horts, donat servei als artesans i les indústries, conduït l’aigua de boca als habitants, als safareigs, fonts i jardins. La història del Rec Comtal és la història de Barcelona i del que avui són els seus barris. 

Què vol dir la paraula rec?2018-05-08T15:06:43+00:00

El rec significa “Recurs Econòmic Ciutadà”, una moneda al servei de l’economia productiva. Les seves sigles en anglès signifiquen Real Economy Currency. En definitiva, un recurs econòmic ciutadà al servei de les persones i del comerç de proximitat.

Quin és el símbol del rec?2018-05-08T15:06:37+00:00

El rec significa “Recurs Econòmic Ciutadà”, una moneda al servei de l’economia productiva. Les seves sigles en anglès signifiquen Real Economy Currency. En definitiva, un recurs econòmic ciutadà al servei de les persones i del comerç de proximitat.

On neix el rec?2018-05-08T15:06:17+00:00

El rec neix en el marc del projecte pilot d’innovació social B-MINCOME a través del qual es canalitza una part de la despesa pública en moneda ciutadana en l’àrea de l’Eix Besòs de Barcelona. Concretament als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda – La Pau i Besòs-Maresme.

On es podrà utilitzar?2018-05-08T15:05:49+00:00

En tots aquells comerços, entitats o empreses que l’acceptin. Per saber si un establiment o entitat accepta recs, busca al mapa de l’aplicació “Rec Barcelona” o bé identifica’l fàcilment a través d’un distintiu amb el símbol del rec en el mateix establiment.

D’on sorgeix el projecte de Moneda ciutadana a Barcelona i qui el gestiona?2018-08-20T15:30:59+00:00

La moneda ciutadana neix de  la confluència entre iniciatives d’entitats de la ciutat i el compromís de l’Ajuntament de Barcelona i es materialitza en el projecte pilot d’innovació urbana B-MINCOME, l’objectiu del qual és impulsar accions per a combatre la pobresa a l’Eix Besòs (Barcelona). El B-MINCOME està cofinançat pel programa Urban Innovative Actions de la UE i liderat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Per desenvolupar el B-MINCOME, l’Ajuntament s’associa amb altres entitats col·laboradores: The Young Foundation, Novact (Institut Internacional per l’Acció Noviolenta), Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), l’IGOP-UAB (Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona) i la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), els quals s’encarreguen del disseny i el seguiment de les diverses polítiques actives. Concretament, Novact és l’entitat promotora i gestora de la moneda ciutadana.

Quins valors promou el rec?2018-05-08T15:05:17+00:00

El projecte es basa en els valors propis d’una moneda ciutadana, per ser un mitjà de pagament digital complementari l’euro, amb una orientació social (moneda social) i ètica al servei de les necessitats de la població (moneda comunitària) i de l’enfortiment de l’economia de proximitat (moneda local). És, òbviament una moneda complementària a l’euro, que vol evitar els riscos i incerteses que es deriven de la globalització i de l’especulació financera.

El rec és realment una moneda?2018-08-21T12:01:53+00:00

A la zona euro, només l’euro és la moneda de curs legal; això vol dir que ningú pot ser obligat a pagar ni cobrar en una moneda diferent a l’euro. Les monedes ciutadanes (socials, locals…) s’accepten voluntàriament i serveixen per fer transaccions de béns i serveis. El comerciant pot acceptar un altre instrument de pagament de lliure elecció, més enllà de l’euro, sempre que els impostos quedin degudament recollits en euros.

És per a tota la ciutadania o només per aquells qui participen al B-MINCOME?2018-08-21T08:18:32+00:00

És per a tota la ciutadania que desitgi formar part de la xarxa rec.

Està previst que la moneda s’estengui a tot Barcelona, més enllà de l’Eix Besòs?2020-12-21T09:05:16+00:00

Per començar, només es desplegarà a l’Eix Besòs. Per tant, només es podrà gastar en un primer moment en establiments registrats dels 10 barris. 

Per què cal crear una Moneda Ciutadana?2018-08-21T11:20:35+00:00

Els centres comercials, els grans supermercats i la venda on-line (e-commerce) estan afectant el comerç de proximitat i aquest se sent en declivi. Els carrers dels barris, sense comerç de proximitat, es desertitzen, augmenta la sensació d’inseguretat i minven les relacions socials. A través del rec, s’afavoreix que els diners es quedin al territori per tal de fomentar l’economia i les relacions de proximitat, que els barris siguin econòmicament i socialment vitals.

Quin és l’objectiu?2018-05-08T15:20:34+00:00

Aquesta iniciativa vol afavorir l’apoderament de la ciutadania en un tema d’interès general com és la creació del diner i l’impacte en les nostres barris. Fomentar que els que els barris siguin econòmicament i socialment vitals, afavorint que els diners es quedin al territori per tal de fomentar l’economia i les relacions de proximitat. Apostar per la innovació social i tecnològica i oferir una alternativa al sistema econòmic i monetari dominant globalitzat.

Perquè l’ús del rec té un sentit de responsabilitat personal i social?2018-08-21T11:22:37+00:00

Cada vegada que paguem amb recs estem donant suport, estem votant, a l’economia de proximitat, i per tant a una economia real, més sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. A més, estem ajudant a consolidar la xarxa del rec.

Quants més diners circulen, més s’incrementa la riquesa local col·lectiva. Permet a la ciutadania recuperar un cert control de la moneda mitjançant la participació en la Taula de Canvi, tot generant la capacitat pública, de la ciutadania, de creació monetària. En resum, la Moneda Ciutadana cerca els beneficis de les persones i del medi ambient, i no sols els lucre del gran capital.

Perquè ofereix més beneficis que l’euro?2018-08-21T11:23:21+00:00

La moneda ciutadana té diversos avantatges per a cada tipus d’usuari:

Particulars:

 • És una forma de pagament segur, instantani i sense costos: els pagaments a comerços, entitats o altres persones no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida. 
 • Permet accedir a ofertes: el mapa de l’aplicació del rec (Ɍ) mostra els comerços del barri que tenen ofertes exclusives.
 • Revitalitza el barri: els diners circulen al barri, fomenten l’ocupació local i donen suport econòmic i social al comerç, les entitats i els projectes de proximitat.
 • Fomenta l’economia real i responsable: una economia sostenible a nivell social, econòmic i ambiental. Els recs no van a paradisos fiscals.

Empreses:

 • Multiplica la facturació: els recs només circulen entre el comerços del territori adherits a la xarxa. 
 • Dona a conèixer el teu comerç a través de l’aplicació del rec i atrau més clientela.
 • Fidelitza la clientela amb ofertes: l’aplicació mòbil del rec permet publicar ofertes que les persones usuàries poden visualitzar i apropar-se a l’establiment.
 • És fàcil de gastar: permet comprar béns i serveis a qualsevol empresa que l’accepti.
 • És gratuït: durant la fase pilot, fer servir recs no té cap cost, els seus beneficis sumen.
 • És un sistema innovador: situa l’empresa com a pionera en innovació social i augmenta la seva notorietat.

Entitats:

 • Afavoreix la vida social del barri: genera cohesió social al barri a través de les relacions que neixen amb la xarxa rec. 
 • Redueix costos: els cobraments de quotes o activitats no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida. 
 • Permet retribuir formadors o professionals: pagar serveis professionals o formació de manera àgil, segura i sense costos.
 • És un nou canal de comunicació: permet donar a conèixer l’entitat i les activitats a través de l’aplicació del rec.
 • Fidelitza el soci: afavoreix la fidelització dels socis i sòcies a través de la publicació de promocions a l’aplicació.  És un sistema innovador: situa l’entitat com a pionera en innovació social als barris
Qui emet aquesta moneda?2018-05-08T15:25:08+00:00

En la fase pilot del projecte, el rec és emès per Novact a través d’una entitat de pagaments (PSP) que custodia els euros i garanteix el procés. Després d’aquesta fase inicial, la moneda serà governada per una entitat ciutadana (Taula de Canvi) que gestionarà el rec amb el suport de Novact i l’Ajuntament de Barcelona.

Qui governa la moneda?2020-12-21T09:03:46+00:00

És una moneda ciutadana, per tan està governada per la ciutadania. La moneda està governada  per la Taula de Canvi, una cooperativa formada per ciutadania compromesa amb entitats socials i comercials dels barris, grup d’experts, amb el suport municipal. 

Quines són les funcions principals de la Taula de Canvi?2020-12-21T09:02:50+00:00

Les principals funcions de la Taula de Canvi són: 

 • Dinamitzar el llançament de la moneda ciutadana en el pilot de l’Eix Besòs i fer-ne el seguiment i l’avaluació continuada. 
 • Elaborar el seu propi reglament de funcionament com a grup promotor. 
 • Constituir-se en una entitat, amb la personalitat jurídica més adient (associació, cooperativa, fundació…) que pugui assumir la gestió de la moneda ciutadana en la seva extensió a la ciutat. 
 • Preveure les modalitats d’autofinançament
Quins són els principis de la governança del projecte?2018-08-21T11:30:23+00:00

El model d’organització que es proposa per al rec com a una moneda ciutadana de l’Eix Besòs és el de promoure la intel·ligència col·lectiva tot integrant horitzontalitat (legitimitat) i verticalitat (eficàcia), en un marc de transparència total. Les decisions en cada àmbit cerquen sempre el màxim consentiment (acord amb el mínim d’objeccions).

Qui finança el projecte?2020-12-21T09:02:28+00:00

Durant la primera fase del REC dins del projecte pilot el finançament prové del projecte europeu B-Mincome (UE) i de l’Ajuntament de Barcelona. La segona fase del REC, LI TOCA AL BARRI, el finançament és de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Pla de Barris. 

Com funciona?2018-05-08T15:50:55+00:00

És una moneda digital, per tant només funciona a través de l’aplicació del mòbil “Rec Barcelona” o de la targeta rec amb un codi QR. Per poder-la utilitzar, cal que et descarreguis i et registri’s a l’aplicació.

Com registrar-me?2018-05-08T15:51:14+00:00

Per esdevenir persona o entitat usuària del rec cal descarregar-te l’aplicació del mòbil “Rec Barcelona” a la Play Store, registrar-te i acceptar les condicions d’ús.

Com puc aconseguir recs?2018-05-08T15:51:40+00:00

Usuari particular: Per aconseguir recs cal estar registrat a l’aplicació mòbil Rec Barcelona, prémer el botó amb el símbol del rec que apareix a la pantalla principal, a la dreta del saldo. Llavors escriure la quantitat de recs que  vols canviar, seleccionar un comerç de la llista, prémer la targeta bancària d’on vols retirar els euros que es transformaran a recs i introduir el codi PIN per confirmar l’operació.

Comerços: els comerços poden rebre recs per la venta de béns o serveis i a, a més a més, poden sol·licitar ser punt d’intercanvi d’euros a recs. Si són punts d’intercanvi, rebran una bestreta en recs per part de l’entitat gestora perquè els usuaris particulars puguin bescanviar euros per recs.  A més, també poden adquirir recs els comerciants.

Circuit creació i emissió de recs:

Els comerços que s’adhereixin a la xarxa rec i que s’activin com a punt d’intercanvi, cada mes rebran uns avançaments de recs facilitats per l’entitat gestora (Novact). Els particulars que ho sol·licitin intercanviaran amb aquests comerços d’euros a recs.

Un cop els particulars disposin dels recs podran gastar-los comprant béns i serveis tots en els comerços locals que els acceptin. A la vegada, a mesura que els comerços disposin del recs que els particulars gastin, podran emprar-los en adquirir béns i serveis entre ells per expandir l’ús i la circulació dels recs.

Com em puc gastar recs com a comerciant? I si, no me’ls puc gastar?2018-08-21T11:31:09+00:00

Te’ls pots transferir al teu compte particular i emprar-los per a les compres personals. En darrer terme, el projecte pilot garanteix que puguis tornar els recs rebuts en bestreta i accedir en la mateixa mesura a les quantitats corresponents en euros. Per a això cal ser punt d’intercanvi.

Com està regulat el rec?2018-05-08T15:54:06+00:00

NOVACT ha contractat una entitat Proveïdora de Serveis de Pagament (PSP) autoritzada i certificada a escala europea, una nova figura que preveu la “Directiva europea 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior” i que permet que entitats no bancàries puguin exercir de proveïdors de serveis de pagament de manera regulada, assegurant els fons dipositats. La Moneda Ciutadana és un instrument de pagament acceptat voluntàriament pels productors, distribuïdors i comerciants com a pagament pels seus productes o serveis. Com a tal,  és similar a un val o una targeta regal. Una transacció amb recs està subjecta als mateixos impostos que una transacció en euros. A més, una transacció utilitzant recs està subjecte a les mateixes lleis de protecció del consumidor que a una transacció en euros. El funcionament del rec s’emmarca en un sistema d’intercanvi ciutadà recolzat per aquesta  PSP per als serveis de pagament.

Puc pagar quelcom parcialment en euros i parcialment en recs?2018-08-21T11:32:02+00:00

Depèn del que decideixin el comerciant i el client. En general, si el client té saldo, és més fàcil per a tots pagar el 100% en recs. En qualsevol cas cal recordar que el pagament del preu del producte o servei és la suma dels euros i dels recs.

Com a comerç, puc acceptar els recs només per a un percentatge de les meves vendes?2018-08-21T11:33:04+00:00

Sí, aquesta és la idea, que una part dels teus ingressos per vendes siguin en recs. Si el 100% de les teves vendes són en euros, no estàs prenent part en la xarxa de rec i no gaudeixes dels seus beneficis, i si el 100% de les seves vendes són en recs, pot ser que dificulti les teves obligacions de pagar impostos en euros.

En quins comerços la podré utilitzar? En tots o només en alguns?2018-08-21T11:42:38+00:00

El rec pot ser usat als comerços, empreses i entitats que l’acceptin. Inicialment, per ser un projecte pilot, estarà  limitat als 10 barris de l’Eix Besòs. En l’aplicació del rec, trobaràs un mapa amb els comerços que accepten recs.

A més, els podràs identificar amb aquest distintiu.

Com ho faig per portar la comptabilitat?2018-08-21T11:47:34+00:00

En quan a la comptabilitat el compte en recs actua com un compte normal de tresoreria 570/572 caixa o bancs). Quan compro recs faig un ingrés al compte de Tresoreria recs i una sortida al compte del banc corresponent. Quan cobro o pago en recs faig ingressos o sortides del compte Tresoreria recs com ho faria de caixa o de qualsevol banc.

Afecten els recs a nivell fiscal?2018-05-08T16:00:57+00:00

El rec no afecta en res a la fiscalitat de l’empresa ni a la declaració d’impostos. Les vendes, les compres i les despeses es fan sempre en euros, independentment que es cobrin o es paguin en euros o en recs. Per tant les factures són totes en euros i no s’ha de fer cap registre ni declaració d’impostos especial.

Puc convertir el meus recs a euros?2018-08-21T11:49:46+00:00

Està garantit el canvi de recs a euros però només pels establiments, petites empreses i autònoms. Els particulars tenen la responsabilitat de no canviar més recs dels que poden utilitzar. Tot i així, la conversió de recs a euros no és un acte desitjable, ja que redueix el potencial de creació de riquesa local.

Què passa si perdo el mòbil o la targeta?2018-08-21T11:50:30+00:00

L’entitat emissora, Novact, té previstos mecanismes d’emergència perquè l’usuari pugui avisar de qualsevol mal ús, pèrdua o furt, i es pugui bloquejar i reemplaçar la targeta furtada o identificar qualsevol possible mal ús de l’aplicació.

Truca a aquest número de telèfon: 651 34 14 06.

Com es fa la prevenció del frau?2018-08-21T11:51:16+00:00

El rec només existeix com a moneda digital, sigui com a targeta de pagament o com a aplicació de mòbil. Els riscos i conseqüències del frau en les targetes són de la mateixa naturalesa que les targetes de crèdit o dèbit, amb un avantatge per a les targetes en rec, i és que no valen res fora de la xarxa d’establiments que accepten el rec. 

El mateix passa amb el servidor informàtic. La infraestructura tecnològica del rec compta amb els més avançats sistemes de seguretat gràcies a la “cadena de bloc” (blokchain). Per aquest fet, els servidors – que repliquen totes les dades –  són més segurs que els dels bancs comercials, amb un avantatge per als servidors de la rec, que es dediquen exclusivament a la xarxa d’establiments que accepten el rec. A més, amb la moneda digital totes les transaccions són traçables i estan acollides als sistemes legals de protecció de dades, de prevenció del frau i de blanqueig de capitals.

Està garantit el valor de la moneda?2018-08-21T11:52:00+00:00

Sí, l’oferta de recs s’ajusta automàticament a la demanda per mantenir la paritat amb l’euro. Cal mantenir els mateixos preus dels béns i serveis en euros que en recs per part dels comerços.

Quina semblança té amb el Bitcoin?2018-08-21T11:52:43+00:00

En el cas del rec utilitza en part la mateixa tecnologia de la cadena de bloc (blockchain) que el Bitcoin, però es contraposa a aquesta en tant que és una moneda especulativa i opaca de l’economia mundial i per tant no posa qüestió el funcionament desequilibrador de l’economia actual. El rec només serveix per a l’economia local i real.

Com puc participar més activament?2018-08-21T11:53:42+00:00

Et convidem a participar en el projecte, d’acord amb la teva disponibilitat, per accelerar el procés d’implantació i creixement del rec. Pots comunicar el teu interès a info@rec.barcelona. Aviat podràs prendre part mitjançant la implicació en algun dels cercles o contribuint en els fòrums de la plataforma col·laboractiva en què, la ciutadania, especialment que viu i/o treballa a l’Eix Besòs, està convidada a participar per contribuir al desenvolupament de la moneda. De moment els canals de comunicació principals són la pàgina web www.rec.barcelona i les xarxes socials del rec.

Com evitar que la moneda suposi una mesura proteccionista de l’empresa local?2018-08-21T11:55:41+00:00

Barcelona és una gran ciutat i com a tal, atrau capitals. Això no canviarà, Barcelona no necessita protegir-se. Més aviat esperem que es racionalitzi el consum, que permeti reactivar factors ociosos, és a dir, aquells recursos no utilitzats totalment o parcial, (p. ex. parades buides de mercats) i finançar circuits econòmics que generalment tenen poc finançament, per augmentar d’aquesta manera la riquesa del comerços i de la ciutat.

Com fer que la moneda ciutadana no generi inflació?2018-08-21T11:56:47+00:00

La creació monetària del rec es dirigeix a circuits econòmics incipients o deprimits i que tenen poc finançament. És a dir, no es generar demanda ni per el mercat immobiliari ni per a qualsevol altre sector reescalfat.

Com pot el rec promoure l’economia i l’ocupació a escala local?2018-08-21T11:58:11+00:00

La implementació del rec en una àrea geogràfica concreta es pot veure com una eina per fer front als perills del sistema globalitzat, en tant que augmenta la riquesa sostenible de la comunitat i del seu entorn i que promou circuits d’intercanvi de proximitat. Quan algú compra hortalisses amb el rec, amb el seu gest vol anar afavorint que la línia de producció (incloent l’agricultor, el majorista, el conductor, el botiguer, etc.) d’aquestes hortalisses siguin de proximitat.

Per contra, si la mateixa transacció (compra d’hortalisses) es fa en euros, el ciutadà no té cap garantia que la línia d’aprovisionament vulgui ser local: la producció a molta distància, el transport transnacional, etc. Des d’un punt de vista macroeconòmic, podem estar d’acord que si la població del territori del rec vol promoure productes i serveis locals, amb el seu ús estimula l’activitat econòmica desitjable, que respecta més a les persones i al planeta.

Caduquen els recs?2018-05-08T16:15:21+00:00

No, els recs no caduquen, funcionen igual que els euros, però amb la diferència que són digitals i que només els accepta qui vol.

Què són els punts de recàrrega?2019-03-14T11:47:49+00:00

PER A PARTICULARS

El bescanvi d’euros a recs es fa únicament a través de l’aplicació mòbil. Cal prémer el botó amb el símbol del rec i pots carregar recs al teu compte, seleccionant qualsevol punt d’intercanvi que surt a la llista -és a dir, un comerç o entitat del teu barri que accepti recs i que s’ofereix a canviar-los per euros. Podràs gastar els recs en qualsevol establiment que els accepti.  

 

PER A COMERÇOS

Per tal de posar els recs en circulació, els comerços i les entitats que formeu part del rec i que heu fet arribar tota la documentació requerida sereu punts de recàrrega. Amb aquesta  informació obrirem un compte a l’entitat de pagaments al vostre nom.

Quan els usuaris particulars volen bescanviar euros a rec trien un dels punts de recàrrega. Els euros que canvien es dipositen i guarden en el compte a l’entitat de pagaments a nom del comerç o entitat que han triat com a punt d’intercanvi. 

 

Què passa si no vull ser punt de recàrrega?

No passa res, podràs vendre i comprar en recs, però no els podràs canviar a euros mentre no siguis punt de recàrrega. 

 

 

Quins requisits tècnics necessita el meu mòbil per poder instal·lar i utilitzar l’aplicació del rec?2018-08-21T13:15:33+00:00

Cal utilitzar un mòbil Android de versió 4.4. com a mínim per poder accedir a l’aplicació a través del PlayStore. Estem treballant per poder oferir l’aplicació del rec dels dispositius iOs, anunciarem quan ja estigui disponible.  

Com a comerç, quina documentació es necessita per poder realitzar el canvi de recs a euros? 2018-08-21T11:59:03+00:00

AUTÒNOMS: 

 • Document d’alta com autònom: “Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos” 
 • Model 036 
 • Justificatiu IBAN: rebut bancari on apareix IBAN, DNI i nom de la persona. 

EMPRESES: 

 • Estatuts de la societat 
 • Acta de titularitat de l’empresa (antiguitat màxima: 2 anys) o model 200 
 • DNI(s) accioniste(s) amb 25% del capital o més 
 • DNI Administrador o PASAPORTE
 • Poders 
 • Número CIF 
 • Justificatiu IBAN 

Un cop preparada, envia-la per email a: info@rec.barcelona  

No recordo la contrasenya, què faig?2018-08-22T12:17:51+00:00

Prem el botó “has oblidat la teva contrasenya?” en la pàgina d’inici i segueix els passos:

 1. Introdueix el DNI i el número de telèfon
 2. Espera a rebre un missatge de text amb un codi de números i lletres
 3. Introdueix el codi de verificació que has rebut i la nova contrasenya (pot ser que el teu mòbil llegeixi automàticament el codi).
 4. Prem canviar

Ja pots accedir amb la contrasenya.

No recordo el codi pin, què faig?2018-08-22T12:18:49+00:00

Per poder canviar el codi PIN has de seguir aquests passos:

         

 1. Vés a CONFIGURACIÓ > SEGURETAT
 2. Prem el botó de CANVIAR PIN i escriu la resposta a la pregunta de seguretat seguretat
 3. Introdueix el pin de 4 xifres i repeteix-lo
 4. Prem el botó CANVIAR
On puc trobar els comerços que accepten recs?2018-08-22T12:19:23+00:00

Per poder visualitzar el mapa amb els comerços que accepten recs cal:

     

 1. Prem el botó COMERÇOS per obrir el mapa amb els comerços que accepten recs.
 2. Per buscar escriu el nom de l’activitat o del comerç en el cercador.
 3. Pots fer click a cada icona i veure la informació de cada comerç: horari, activitat i ofertes exclusives.
Com puc saber què ven cada comerç?2018-08-22T12:20:10+00:00

Per poder veure els comerços en detall:

 1. Vés a COMERÇOS i fes click als diferents logos on s’obrirà un quadre amb el nom del comerç.
 2. Fes click al quadre per accedir a la informació del comerç: productes, horaris, contacte, ofertes,…

    

 

On puc veure les operacions que faig amb recs?2018-08-22T12:21:04+00:00

Per poder veure les operacions en recs

 1. Vés a MONEDER i prem el botó MOVIMENTS.
 2. Podràs veure un llistat dels teus moviments, del més recent al més antic.
 3. Pots consultar cada moviment fent click a cada línia.

 

On apareix el saldo total?2018-08-22T12:21:39+00:00

El saldo total de recs disponibles apareix a MONEDER a dalt a l’esquerra:

Com puc fer un pagament amb recs?2018-08-22T12:22:13+00:00

Per fer un pagament en recs:

             

 1. A MONEDER, prem el botó PAGAR, a dalt a l’esquerra.
 2. Fes click en PAGAR, desrpés a  PAGAR AMB EL MÒBIL i a ESCANEJAR QR
 3. Apropa el teu mòbil al del comerciant fins que el codi QR encaixi a la teva pantalla
 4. Escriu el codi PIN.
 5. En uns minuts el moviment realitzat i el saldo s’actualitzaran a Moneder > Moviments.
Com puc cobrar en recs?2018-08-22T12:22:37+00:00

Per cobrar en recs:

    

 1. A MOVIMENTS  fes click a COBRAR, a dalt a la dreta.
 2. Escriu el concepte, la quantitat i fes click a MÒBIL.
 3. Mostra el codi QR al client perquè el pugui escanejar acostant el seu mòbil al del comerciant i introduint el codi PIN.
 4. La venta ha estat realitzada. Pots comprovar-ho als moviments.
Com puc canviar l’idioma de l’aplicació?2018-08-22T12:23:08+00:00

Per poder canviar l’idioma de l’aplicació:

   

 1. Vés a CONFIGURACIÓ > IDIOMA
 2. Fes click a la fletxa al costat de l’idioma marcat i assenyala el nou idioma que vulguis establir al desplegable.
 3. Apareixerà una notificació sobre el canvi d’idioma realitzat.
Com a comerç, com puc canvia recs per euros?2018-09-28T14:07:27+00:00

El primer que cal tenir en compte és que només els usuaris professionals i que ens hagin enviat tota la documentació necessària poden canviar recs a euros:

 • El canvi es produirà a paritat (un rec per un euro).
 • És necessari que l’usuari professional disposi dels recs que desitgi canviar en el seu saldo del seu compte professional.
 • El procés per validar el compte professional està detallat aquí.

El procediment a seguir consistirà en:

 1. Accedir des de la web o l’applicacií (els tres punts d’a dalt a la dreta) a l’opció contacte
 2. Enviar-nos un formulari de contacte detallant:
  1. quina necessitat de pagament es desitja cobrir (per exemple: proveïdor de tal producte, pagament de carburant, pagament d’impostos, etc…)
  2. la quantitat de recs que es desitja canviar.

L’equip del rec durà a terme el procés el següent dia laborable i avisarà a l’usuari quan ja estigui llest.

Go to Top