LA TECNOLOGIA DEL REC
Els elements de la tecnologia
API (Application Programming interface): és el nucli del sistema REC, es un servei web desenvolupat en PHP que treballa amb peticions HTTPs i utilitza el format JSON per l’intercanvi de dades.
Aquest servei gestiona totes les sol·licituds internes dels components del REC i, a més a més, disposa d’un apartat públic per aquells usuaris amb perfil tècnic que vulguin fer ús d’aquest servei (guía per desenvolupadors).
PANELL D’ADMINISTRACIÓ: portal web per administrar i gestionar les diferents entitats i serveis que conformen el REC: control de comptes i usuaris, gestió de les diferents tipologies de KYC (Know Your Customer), seguiment i estadístiques de transaccions en temps real, administració de les TPV, informes B2B, etc…
És una eina imprescindible pels administradors que controlen el sistema.
APLICACIÓ MÒBIL: és l’aplicació de pagaments del REC permet que los usuaris puguin registrar-se, editar i administrar els seus comptes, adquirir recs, realitzar pagaments i cobraments en recs i consultar el mapa del REC. En el mapa hi ha la informació sobre els comerços que accepten recs (horari, localització, ofertes…).
BASE DE DADES: el nostre sistema funciona amb dues bases de dades:
  • Una base de dades relacional que serveix per emmagatzemar les dades dels usuaris i les diferents configuracions de les entitats i serveis del REC.
  • Una base de dades no-relacional que emmagatzema totes les transaccions del sistema i la informació relacionada. Originalment en cadena de bloc (blockchain) centralitzada amb nodos privats, però actualment no està activada.
Com la podem aplicar?
La tecnologia del REC pot ser replicada o integrada a altres plataformes:
Mercats cooperatius i grups de consumidors: els RECS poden ser utilitzats per comprar productes. El REC al ser exclusivament digital facilita la gestió comptable, ja que totes les operacions queden registrades, i elimina l’ús del diner efectiu.
Altres monedes: el sistema REC està dissenyat per ser escalable i desplegable de manera fàcil en altres entorns virtuals. A més, també compta amb l’opció de poder modificar el look&feel de l’aplicació, per tal d’adaptar-la a una altra moneda.
La TPV
Aquest servei és una passarel·la de pagament des de la qual els usuaris professionals que ho desitgin poden realitzar cobraments en RECS a través de les seves botigues online o aplicacions mòbil.
Des de l’aplicació mòbil el comerç pot veure totes les transaccions que es realitzen des del compte associat a la TPV.
Des de la API els negocis poden interactuar amb el nostre sistema per a rebre en temps real les notificacions dels diferents estats de pagament d’una operació, consultar detalls específics d’una operació o realitzar devolucions amb un import total o parcial d’una operació.
Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte a info@rec.barcelona
Amb el suport de:

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és 0aeef45b-c375-4c5f-aebc-3f7969693911

Comença al barri. Canvia la ciutat