TAULA DE CANVI
Què és i quin objectiu té?
El REC, com a moneda ciutadana, està governat per la ciutadania amb l’acompanyament inicial de l’Ajuntament de Barcelona i de l’associació NOVACT. Sota la denominació “TAULA DE CANVI SCCL”, es constitueix una societat cooperativa de persones consumidores i usuàries, amb la consideració legal d’entitat sense ànim de lucre i subjecta als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya, Llei 12/2015, del 9 de juliol.
La TAULA DE CANVI SCCL, implementa un Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC  (Recurs Econòmic Ciutadà) com a mitjà de pagament que permet realitzar transaccions entre les persones, les entitats i les empreses que l’accepten.
Els objectius principals són:
 • Facilitar el creixement del nombre d’usuàries consumidores d’aquest mitjà de pagament perquè esdevingui una eina innovadora de transformació social.
 • Desenvolupar les activitats necessàries per afavorir la informació, formació i defensa dels drets de les persones sòcies consumidores i usuàries de la moneda i sistema REC.
 • Subministrar i comercialitzar els productes i prestar els serveis necessaris per a l’ús del REC, així com la prestació de serveis i distribució de productes relacionats.
Fes-te sòcia!
VOLS FER-TE SÒCIA? 
Cada persona sòcia ajuda a fer créixer la Taula de Canvi i el REC
Només cal que enviis un correu electrònic a info@tauladecanvi.cat i t’ajudarem amb tot el procés.
L’estructura
La composició de la Taula de Canvi és:
 • Sòcies comunes: persones físiques usuàries particulars o professionals del rec que han de fer una aportació obligatòria 10€
 • Sòcies col·laboradores: persones jurídiques usuàries professionals del rec que han de fer una aportació obligatòria 180€
 • Consell rector:
  • President – Martí Olivella 
  • Secretari – Zaida Palet
  • Vocals – Isaac Arriaza, Oriol Ponti i Roger Brumwell
 • Consell d’Expertesa: persones físiques no sòcies expertes en monedes complementàries, dret, tecnologia
 • Consell Assessor: persones jurídiques no sòcies organitzacions públiques i ciutadanes de 2n i 3r nivell
Funcions principals
Les principals funcions de la Taula de Canvi són:
 • Actualitzar i desenvolupar eines i processos, recerques i experiències que puguin enfortir el REC i facilitar-ne el seu ús o el de sistemes de monedes complementàries semblants.
 • Promoure l’extensió del REC  i l’impacte econòmic i social que pugui representar la seva implantació. 
 • Afavorir la intercooperació mitjançant l’ús del REC, tant per fomentar l’economia social i circular.

Impulsat per:                                                           Promou:                                                                            Amb el finançament:

Comença al barri. Canvia la ciutat