Participació 2019-05-03T08:44:13+00:00
TAULA DE CANVI
Què és i quin objectiu té?
El rec, com a moneda ciutadana, està governat per la ciutadania amb l’acompanyament inicial de l’Ajuntament de Barcelona i de l’associació Novact. Sota la denominació “TAULA DE CANVI SCCL”, es constitueix una societat cooperativa de consumidors i usuaris, sense ànim de lucre.
El seu objecte és ser titular, gestionar, difondre i emprar el Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC (Recurs Econòmic Ciutadà), tot vetllant per mantenir i enfortir la confiança de les seves usuàries, amb total transparència, gràcies a una governança compartida entre les usuàries i els diferents actors socials i econòmics. 
El seu nom s’inspira en la Taula de Canvis i Comuns Dipòsits de Barcelona, que va ser la primera banca pública municipal a Europa, creada en aquesta ciutat el 1401, i que va passar a ser la Banca de la Generalitat, durant 300 anys, fins el 1714.
L’estructura
La composició de la Taula de Canvi és:
 • Sòcies comunes: persones físiques usuàries particulars o professionals del rec que han de fer una aportació obligatòria 30€
 • Sòcies col·laboradores: persones jurídiques usuàries professionals del rec que han de fer una aportació obligatòria 180€
 • Consell rector:
  • Presidenta – Pilar Segura (ex dinamitzadora de l’As. de comerciants 019 del Besòs) 
  • Vice-presidenta – Zaida Palet (membre de l’entitat Vallbona Viu de Nou Barris) 
  • Secretari – Oriol Ponti (economista especialitzat en PIMES) 
  • Vocals – Isaac Arriaza (treballador de Sinèrgics a Baró de Viver) i Martí Olivella (membre de l’equip de NOVACT). 
  • I dues suplents: Mònica Palet i Dolors Marin. 
 • Consell d’Expertesa: persones físiques no sòcies expertes en monedes complementàries, dret, tecnologia
 • Consell Assessor: persones jurídiques no sòcies organitzacions públiques i ciutadanes de 2n i 3r nivell
Funcions principals
Les principals funcions de la Taula de Canvi són:
 • Facilitar el creixement del col·lectiu que desitja consumir béns i serveis utilitzant la moneda ciutadana complementària REC 
 • Actualitzar i desenvolupar eines i processos, recerques i experiències que puguin enfortir el REC i facilitar-ne el seu ús o el de sistemes de monedes complementàries semblants.
 • Promoure l’extensió del REC a d’altres barris, sectors, poblacions per ampliar els béns i serveis oferts i l’impacte econòmic i social que pugui representar la seva implantació. 
 • Afavorir la intercooperació mitjançant l’ús del REC, tant per fomentar l’economia social i circular com per canalitzar sistemes de crèdit mutu i l’enfortiment del mercat social.  

Impulsat per:                                                           Promou:                                                                            Amb el finançament:

Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indicates required

Prement el botó subscriure, accepto la Política de privacitat

Comença al barri. Canvia la ciutat