Avui s’ha registrat la Taula de Canvi en el registre de Cooperatives de Barcelona amb el número 15305!

El rec s’ha posat en funcionament amb l’acompanyament de l’Ajuntament de Barcelona i l’associació NOVACT. Ara, com a moneda ciutadana, estarà governada per la ciutadania a través de la Taula de Canvi, la societat cooperativa de consumidors i usuaris, sense ànim de lucre, que gestionarà el rec.

El seu objecte és ser titular, gestionar, difondre i emprar el Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC (Recurs Econòmic Ciutadà), tot vetllant per mantenir i enfortir la confiança de les seves usuàries, amb total transparència, gràcies a una governança compartida entre les usuàries i els diferents actors socials i econòmics. En aquest apartat de la pàgina web podeu trobar més informació: https://rec.barcelona/participacio/

Gran treball en equip, felicitats!