El projecte GMeRitS agrupa a la Universitat del Aalto, Politecnico de Milano, Mesensei, Merits, el REC, NOVACT i Qbit s’ha presentat al premi Blockchains for Social Good, que atorga la Unió Europea i ha quedat finalista.

El repte  del premi és presentar solucions descentralitzades, eficients i de gran impacte per a reptes d’innovació social aprofitant les Distributed Ledger Technology (DLTs) com poden ser les Blockchain.

Avui s’ha defensat el projecte amb una presentació oral davant del jurat i cap a mitjans de març es coneixeran els resultats.