La cooperativa La Fàbric@, sòcia de la Taula de Canvi, és una organització que impulsa, dinamitza i gestiona processos comunitaris, serveis i/o equipaments públics que tinguin voluntat d’esdevenir eines per al desenvolupament o l’acció comunitària.

Entre les seves publicacions que podeu trobar en aquest enllaç, van treure’n una dedicada al REC. En aquest quadern expliquen què són les monedes complementàries i quins són els seus avantatges, posant èmfasis en el cas del REC.

Destaquem, del dossier, la part de què es pot fer amb el REC:

Què es pot fer?

Es poden activar moltes fórmules per tal que amb la moneda REC les relacions siguin més actives, quotidianes, intenses, visibles i pràctiques en aquestes xarxes, i així fer realitat el mercat social.

Des d’acordar un percentatge concret de moneda REC que cada entitat pot destinar a fer circular dins del circuit del «mercat social» conformat per les entitats implicades, i així motivar els intercanvis en el marc d’aquest, fins establir acords per facilitar aquesta circulació en base a prestacions mútues, recíproques, i concretes.

Podeu llegir el dossier complert en aquest enllaç:

https://www.coopelafabrica.cat/wp-content/uploads/QUADERN-MONEDES-SOCIALS_web.pdf