No, les recàrregues de RECS Culturals fetes des d’un compte d’usuari professional no activaran cap dret de bonificació; aquest dret només s’activa des dels comptes d’usuaris particulars. Si un professional vol participar personalment al projecte, s’haurà d’obrir un compte particular a l’aplicació REC.