Per poder entendre el valor de les monedes alternatives, abans cal recordar com funcionen les monedes convencionals. Les divises oficials es creen quan les persones, empreses o governs contrauen un deute amb una entitat bancària. 

Per tant, en les monedes convencionals: 

  • el diner es converteix en un actiu dins d’una economia de mercat i sempre se situa on hi ha més benefici econòmic. 
  • els bancs controlen l’emissió monetària 
  • Es permet que gran part dels diners acabin en mans d’unes poques persones. 

Davant d’això, les monedes complementàries: 

  • Situen el control del crèdit en la societat. La moneda s’emet quan un grup de persones l’accepten com a mètode d’intercanvi. 
  • Situen el valor econòmic en la riquesa local. Fent valdre actius i recursos locals que no es troben als circuits d’intercanvi ordinaris. 
  • Fan que els diners tornin a ser simplement un mitjà de pagament que s’emet en la justa mesura que calgui per facilitar l’intercanvi de béns i serveis reals. La moneda té un ús molt restringit, ja que no té cap sentit acumular moltes divises perquè no hi ha manera de gastar-les. 
  • Creen un sistema financer compromès. Caracteritzat per l’apoderament social i un grup cohesionat apostant per resultats.