CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

EN EL SISTEMA 

D’INTERCANVI CIUTADÀ REC

A continuació, li detallem el procediment i condicions per a cobrar els 200 euros en forma de RECS i el cobrament del 25% mensual de l’ajuda del Fons d’Infància 0-16 en aquesta moneda:
  1. Cobrarà el 75% de l’ajuda en euros pel mètode habitual (a través de la targeta Barcelona Solidaria).  
  2. Al mateix temps, cobrarà el 25% de l’ajuda en moneda REC de manera mensual a través de l’app (Android o IOS). 
  3. Cobrarà els 200€ (en forma de RECS) a través de l’app després de cobrar el primer 25% en moneda REC. 
  4. Pot exercir els seus drets com a usuària consumidora (admissió, d’informació, de disponibilitat de RECS, etc.) (Veure detalls Annex 1)
  5. Autoritza a cedir temporalment a l’entitat gestora del sistema REC, Institut Internacional per la l’Acció Noviolenta (d’ara en avant, “NOVACT”), amb CIF G62083357, les seves dades personals per a realitzar la gestió de la moneda REC (veur Annex 2 – detall de l’autorizació i les dades necesàries i Annex 3 l’avís informatiu sobre la política de privacitat).
  6. Segons les condicions d’ús del sistema (veure Annex 4), no es pot realitzar el canvi de RECS a euros com a persona usuària consumidora. 
  7. Aquestes condicions entraran en vigor a partir del moment de realitzar el primer cobrament en moneda REC.
  8. El xec de 200 RECS que quedi en mans de les persones beneficiàries de l’ajuda 016 a la finalització del projecte (28 de febrer de 2022) seran retirats dels comptes dels usuaris. Els RECS de l’ajuda del fons d’infància (la part corresponent al 25%) es podran gastar fins a 30 de juny de 2022. NOVACT (entitat gestora) es compromet a gestionar aquest canvi i l’ingrés dels euros a l’ajuntament.
  9. El criteri d’admissió i adjudicació del xec és per criteri econòmic (segons renda econòmica familiar).  
Per a ajudar amb l’ús de la moneda REC, NOVACT li facilitarà un espai d’acompanyament presencial, abans de rebre el primer cobrament en RECS i li oferirà diverses opcions per a gestionar les seves compres.

Comienza en el barrio. Cambia la ciudad.