Política de privacitat 

  1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és: 

  • Institut Internacional per l’Acció Noviolenta – NOVACT (en endavant, “NOVACT”). 
  • Carrer Junta de Comerç, 20, 08001 Barcelona (Espanya). 
  • legal@rec.barcelona 
  1. Finalitat

Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc Web es tractaran per a les següents finalitats: 

  • Possibilitar que l’usuari pugui omplir l’enquesta i formalitzar la seva participació en el Projecte d’investigació ATARCA liderat per la Universitat d’Aalto (Finlandia), en el marc del FET Open Horizon 2020 de la Unió Europea, cosa que inclou també l’elaboració de perfils. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta la participació de l’usuari en el referenciat Projecte i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat en omplir l’enquesta i entrar a formar part de el Projecte d’investigació. 
  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat s’han de conservar fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari. 
  • Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les novetats de NOVACT i els seus projectes. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari. 

Si no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, si us plau, marqui la casella habilitada a aquest efecte. Hi a disposició l’Usuari dels sistemes d’exclusió publicitària relacionats al lloc web www.aepd.es 

 

  1. Destinataris

Les dades no seran comunicades a destinataris tercers. Ara bé, podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats del tractament: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats del tractament poden transferir dades de caràcter personal a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb els quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914/UE de 4 de juny de 2021). 

   

  1. Drets

 L’usuari pot exercir davant NOVACT seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició. De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a Carrer Junta de Comerç, 20, 08001 Barcelona (Espanya), o a l’adreça de correu electrònic legal@rec.barcelona. 

 

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú. 

Les dades facilitades per l’Usuari no seran cedides a tercers, excepte els següents supòsits:

1. Comunicacions a Administracions públiques per al compliment d’obligacions legals.

2. Comunicacions entre els propis usuaris dels Sistema en el moment en que es realitzi un pagament. Cada intercanvi quedarà reflectit a l’aplicatiu per a mòbils i els dos usuaris que hàgin intervingut en l’operació podran visualitzar les seves dades respectives.

3. Comunicació a l’entitat prestadora de serveis de pagaments per a poder gestionar els pagaments i intercanvis.

4. A l’entitat que en un futur es constitueixi com a Taula de Canvi i que assumirà la gestió del Sistema.

Així mateix, NOVACT contractarà serveis de proveïdors externs, que per a la prestació dels serveis també hauran d’accedir a les dades de l’usuari. Aquests proveïdors, que actuaran en qualitat d’encarregats del tractament, són: proveïdors de comunicacions electròniques, hosting, ofimàtica, gestoria, comptabilitat, auditoria, advocats, analítica i estadística. Quant a transferències internacionals, les dades de caràcter personal es podran transferir a encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits a les polítiques de Privacy Shield i també al Canadà, comptant en tots dos casos amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea.

L’usuari podrà exercir davant de NOVACT els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, enviant la seva sol·licitud a les adreces postal o electrònica esmentades a l’inici d’aquest avís sobre protecció de dades. L’usuari té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, l’usuari té el dret també de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, si ho estima convenient.

En el supòsit que l’usuari comuniqui dades al Sistema de terceres persones, com en el cas de les “persones autoritzades”, és l’usuari qui es compromet a facilitar-los-hi, amb caràcter previ, la informació continguda en aquesta clàusula i obtenir-ne el consentiment d’aquestes terceres persones.