Us presentem les paradistes del Mercat de Trinitat que ja formen part del rec! Tan a la parada de Llegums Casanova com a la Polleria Funes ens expliquen que el rec ha fet augmentar els clients i les vendes!