El dilluns 4 de març s’ha celebrat l’assemblea constituent de la cooperativa Taula de Canvi, l’òrgan de governança del rec, en la que han participat 24 sòcies comunes (d’un total de 33), entitats sòcies col·laboradores (d’un total de 4), un membre del Consell Assessor i un del Consell d’expertesa (d’un total de 5). 

La Taula de Canvi és una societat cooperativa de persones consumidores i usuàries, sense ànim de lucre, en la que es pot participar​ de diferents maneres com es mostra en aquest esquema: 

S’han presentai aprovat els estatuts, s’han atorgar poders per fer els tràmits de registre s’han elegit els cinc membres del primer Consell Rector: 

  • Presidenta – Pilar Segura (ex dinamitzadora de l’As. de comerciants 019 del Besòs) 
  • Vice-presidenta – Zaida Palet (membre de l’entitat Vallbona Viu de Nou Barris) 
  • Secretari – Oriol Ponti (economista especialitzat en PIMES) 
  • Vocals – Isaac Arriaza (treballador de Sinèrgics a Baró de Viver) i Martí Olivella (membre de l’equip de NOVACT). 
  • I dues suplents: Mònica Palet i Dolors Marin. 

 

L’objecte de la Taula de Canvi és ser titular, gestionar, difondre i emprar el Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC (Recurs Econòmic Ciutadà),​ tot vetllant per mantenir i enfortir la confiança de les seves usuàries, amb total transparència, ​gràcies a una governança compartida entre les usuàries i els diferents actors socials i econòmics. ​