Data límit de presentació: 5 de novembre 2020.
Adreça electrònica on fer l’enviament: monedabcn@novact.org
Contacte / referència de la plaça: en l’assumpte referencieu “TP-2019”. Persona de contacte Dani Duocastella.
Contracte: Obra i servei.
Jornada Parcial: 25 hores.
Salari brut anual de 15.744€ bruts anuals en 12 pagues.
Oficina: Barcelona (C/ Junta de Comerç, 20 principal).
Enviar CV i carta de motivació.
Presentació:
NOVACT  és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah (Palestina), Tunísia (Tunísia), Amman (Jordània). El nostre objectiu és contribuir a la transformació de les estructures polítiques, econòmiques i socials a la regió Euro-Mediterrani a través de la Noviolencia, denunciant situacions d’injustícia i construint alternatives.
Àrea de treball:
En la línia de construcció d’alternatives, NOVACT considera fonamental reforçar els eixos de democràcia econòmica i democràcia política. En aquest sentit, la present plaça vacant se situa en l’àrea de treball de democràcia econòmica, en el qual es treballa en promoure la moneda ciutadana per a afavorir el comerç de proximitat, l’economia cooperativa, social i solidària, l’economia circular i la coneguda com a km 0, experimentant amb la canalització de despesa pública social i analitzant el seu impacte en el benestar dels seus perceptors.
La moneda ciutadana com a innovació pot tenir múltiples aplicacions en el foment del canvi de model productiu de les ciutats, cap a un sistema socialment inclusiu i ambientalment sostenible, que introdueixi una lògica procomún i una dinàmica de transparència en la gestió de polítiques públiques socioeconòmiques.
Els principals treballs relacionats amb la moneda ciutadana es van iniciar amb el projecte B-MINCOME, i que ara en 2020 dóna continuïtat a través d’una nova fase amb un sistema de bonificacions al consum en recs.
A més, un dels principals reptes de 2020 i 2021 és estudiar i posar en marxa unes propostes d’extensió de la moneda i noves modalitats.
Funcions:
 • Participar en l’elaboració d’estudis economètrics de viabilitat i impacte de noves modalitats de monedes complementàries en diferents territoris i àmbits.
 • Realitzar accions de promoció del rec per a promoure l’ús de la moneda (inclou reunions i sessions de treball amb empreses, entitats, usuaris particulars, etc.).
 • Gestió de l’atenció al client: telèfon del rec (altes, incidències i dubtes de comerços i usuaris particulars) i atenció al correu info@rec.barcelona.
 • Gestió interna del sistema de pagaments del rec (transaccions, control de comptes, etc.).
 • Suport en la dinamització comercial dels comerços i serveis de proximitat, en la comunicació i relació amb les persones usuàries professionals, així com en tasques administratives del projecte.
 • Suport en la gestió financera del projecte (justificacions econòmiques, factures, pagaments, gestió pressupost ajuntament, relació amb proveïdors…) i suport logístic.
 • Suport en el seguiment tècnic dels projectes amb els finançadors (lliurament informes parcials, finals…).
 • Suport a formular nous projectes relacionats amb l’àmbit i la temàtica de treball esmentada.
Requisits:
Per a ser considerat per aquesta candidatura és necessari demostrar:
 • Titulació universitària en algun àmbit de les ciències socials o similar (preferiblement vinculat a temes d’economia).
 • Coneixements i experiència demostrables en comerç de proximitat, economia social i solidària.
 • Coneixements i experiència demostrable en la gestió de projectes (subvencions, licitacions, etc.).
 • Coneixements i experiència en gestió de bases de dades (excel, SPSS, Stata..) i programes i eines de gestió i seguiment de projectes.
 • Alta motivació sobre temes d’economia social, monedes socials i complementàries.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis, així com capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup.
 • Excel·lent nivell de la llengua catalana i castellana.
Es valorarà:
 • Coneixements i experiència en la promoció comercial (contacte amb comerços i negocis locals).
 • Domini d’eines de comunicació web (wordpress), apps i creació de contingut per xarxes socials.
 • Domini altres idiomes (francès, anglès…).
 • Participació en col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades a treballar en pro de la transformació social.
NOVACT promou una política de contractació que assegura la igualtat d’oportunitats dels i les candidates i que no discrimina en les seves pràctiques.