L’actual cimera COP26 fa palesa la urgència i la necessitat d’un canvi de rumb en el nostre sistema econòmic per tal de poder fer front la crisi climàtica. No hi ha manera d’afrontar l’emergència climàtica, ni d’abandonar l’imperatiu de creixement econòmic, sense un canvi de l’actual model monetari i financer.

Davant aquest repte, les monedes locals es presenten com un instrument molt útil per a la transició cap a un model econòmic realment sostenible. 

Sense dubte, necessitem l’acció de governs i organismes multilaterals però també el suport i l’acció social. En aquest últim punt és on l’existència del REC, la moneda ciutadana de Barcelona, es presenta com una oportunitat per a que la ciutadania pugui passar a l’acció social a través del seu consum. 

Fins ara, el REC s’ha presentat a Barcelona a partir de diferents projectes que l’han convertit en una alternativa econòmica a la ciutat. En destaquem: 

  1. El projecte B-MINCOME i l’ajuda FONS 016, on el REC es presenta com una eina per a la canalització de la despesa pública a favor del comerç de proximitat. Diverses famílies de Drets Socials de Barcelona reben una part de l’ajuda mensual en RECS per gastar en el comerç local. 
  1. La campanya “Li toca al barri”, oberta a tota la ciutadania i que ofereix un sistema de bonificació del 15% de la compra realitzada amb recs. 
  1. El projecte de recerca ATARCA, que, juntament amb Rezero, aprofita l’eina del REC per a incentivar el consum sostenible i local a la ciutat. 

Com veiem, les monedes locals recondueixen el consum al comerç local, incentivant la cohesió social i lluitant a favor de la sobirania alimentària. Alhora, i no menys important, contribueixen a repensar el concepte dels diners i ofereixen una alternativa al sistema monetari actual.

El REC ens recorda que els diners són una eina que hauria de treballar per a nosaltres, i no al revés. 

Per tots aquests motius, cada cop són més els municipis que tenen o s’interessen en la seva pròpia moneda. De fet, el REC forma part d’un espai intermunicipal de coordinació de monedes locals: un punt de trobada entre diferents monedes ciutadanes per desenvolupar estratègies conjuntes, promoure l’intercanvi d’idees i treballar en xarxa.