EL B-MINCOME EN XIFRES
Dades a dia 7 de novembre del 2019
Descarrega l’informe del REC

La satisfacció

L’enquesta del mes de setembre als usuaris del REC revela una satisfacció creixent amb la usabilitat i el funcionament del REC:

La massa monetària

De mitjana, cada empresa ha rebut un ingrés de 5.559 Ɍ, no obstant això, la mitjana de la sèrie està en 2.035 Ɍ, la qual cosa ja és un signe de concentració.

La recirculació

La ràtio de recirculació ens indica la despesa en recs sobre els ingressos en recs dels usuaris professionals. Com veiem en el següent gràfic, aquesta ràtio, referida als usuaris professionals minoristes, mostra una tendència clarament ascendent, perquè ha anat pujant de forma gairebé sostinguda, en els 13 períodes mensuals que han passat des de la seva posada en marxa al setembre 2018.

Comença al barri. Canvia la ciutat