No, la moneda REC no caduca mai. Funciona igual que els euros, però amb la diferència que és digital i que només els accepta qui vol.