Cada vegada que paguem amb RECSestem donant suport i estem votant per l’economia de proximitat. Per tant, consolidant la xarxa del REC estem apostant per una economia real,  més sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. 

Quants més diners circulen, més s’incrementa la riquesa local col·lectiva. Permet a la ciutadania recuperar un cert control de la moneda mitjançant la participació en la Taula de Canvi, tot generant la capacitat pública, de la ciutadania, de creació monetària. En resum, la Moneda Ciutadana cerca els beneficis de les persones i del medi ambient, i no sols els lucre del gran capital.