La moneda ciutadana té diversos avantatges per a cada tipus d’usuari: 

Particulars: 

 • És una forma de pagament segur, instantani i sense costos: els pagaments a comerços, entitats o altres persones no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida.  
 • Permet accedir a ofertes: el mapa de l’aplicació REC Barcelona mostra els comerços del barri que tenen ofertes exclusives. 
 • Revitalitza el barri: els diners circulen al barri, fomenten l’ocupació local i donen suport econòmic i social al comerç, les entitats i els projectes de proximitat. 
 • Fomenta l’economia real i responsable: una economia sostenible a nivell social, econòmic i ambiental. Els RECS no van a paradisos fiscals. 

Empreses: 

 • Multiplica la facturació: els RECS només circulen entre el comerços del territori adherits a la xarxa.  
 • Dona a conèixer el teu comerç a través de l’aplicació del rec i atrau més clientela. 
 • Fidelitza la clientela amb ofertes: l’aplicació mòbil del rec permet publicar ofertes que les persones usuàries poden visualitzar i apropar-se a l’establiment. 
 • És fàcil de gastar: permet comprar béns i serveis a qualsevol empresa que l’accepti. 
 • És gratuït: durant la fase pilot, fer servir recs no té cap cost, els seus beneficis sumen. 
 • És un sistema innovador: situa l’empresa com a pionera en innovació social i augmenta la seva notorietat. 

Entitats: 

 • Afavoreix la vida social del barri: genera cohesió social al barri a través de les relacions que neixen amb la xarxa rec.  
 • Redueix costos: els cobraments de quotes o activitats no tenen cap cost i es realitzen de manera fàcil, segura i ràpida.  
 • Permet retribuir formadors o professionals: pagar serveis professionals o formació de manera àgil, segura i sense costos. 
 • És un nou canal de comunicació: permet donar a conèixer l’entitat i les activitats a través de l’aplicació REC Barcelona. 
 • Fidelitza el soci: afavoreix la fidelització dels socis i sòcies a través de la publicació de promocions a l’aplicació.  
 • És un sistema innovador: situa l’entitat com a pionera en innovació social als barris.