El REC (Ɍ), la moneda ciutadana de Barcelona, és una variant de les monedes anomenades socials o locals. També la pots sentir anomenar moneda complementària, ja que complementa el sistema monetari oficial – en el nostre cas, l’euro – fent valdre actius i recursos locals que no es troben als circuits d’intercanvi ordinaris.

La moneda Ɍ és: 

  • Paritària a l’euro, és a dir: 1 € és igual a 1 Ɍ. 
  • Exclusivament digital, s’utilitza a través de l’aplicació Rec Barcelona. 
  • D’ús voluntari entre les persones, entitats i comerços que l’accepten.