El nom de la moneda ciutadana, REC, és l’acrònim de Recurs Econòmic Ciutadà (en anglès, Real Economy Currency), un recurs al servei de les persones i l’economia productiva. 

Així mateix, el nom de la moneda s’inspira en el Rec Comtal, el canal que neix de l’aqüífer del Besòs. El canal ha fecundat els barris del Besòs, la plana i la ciutat de Barcelona des de fa més de mil anys i, l’any 2018, els seus barris acollien la creació de la moneda ciutadana. La història del Rec Comtal és la història de Barcelona i del que avui són els seus barris, i ara també és la història de la moneda de la nostra ciutat.