Durant la primera fase del REC dins del projecte pilot el finançament prové del projecte europeu B-Mincome (UE) i de l’Ajuntament de Barcelona. La segona fase del REC, LI TOCA AL BARRI, el finançament és de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Pla de Barris.