Durant la primera fase del REC dins del projecte pilot el finançament prové del projecte europeu B-Mincome (UE) i de l’Ajuntament de Barcelona. En la campanya LI TOCA AL BARRI, el finançament ha estat de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Pla de Barris.  Després, amb la campanya REC Cultural, el projecte ha obtingut finançament a través de l’Institut de Cultura de Barcelona.