Només que totes dues son un tipus de moneda, però el REC es contraposa a les criptomonedes en tant que son una monedes especulatives i opaques de l’economia mundial i per tant no posen en qüestió el funcionament desequilibrador de l’economia actual. La moneda REC només serveix per a l’economia local i real.