Barcelona és una gran ciutat i com a tal, atrau capitals. Això no canviarà, Barcelona no necessita protegir-se. Més aviat esperem que es racionalitzi el consum, que permeti reactivar factors ociosos, és a dir, aquells recursos no utilitzats totalment o parcial, (p. ex. parades buides de mercats) i finançar circuits econòmics que generalment tenen poc finançament, per augmentar d’aquesta manera la riquesa del comerços i de la ciutat.