QUÈ ÉS

EL FONS 016?

És un ajut extraordinari que concedeix l’Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència de nens i nenes o adolescents de 0 a 16 anys. 
 Els ajuts es donen per un màxim de 6 mesos en tots els casos. 
Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/ajuts-durgencia-social-families-amb-infants-de-0-16-anys 

 

Comienza en el barrio. Cambia la ciudad.