El rec s’ha presentat al Consell de Ciutat i Comerç de Barcelona presidit per l’Il·lustríssim Sr. Agustí Colom Cabau del Grup Municipal Barcelona en comú en què hi han participat membres de tots els grups municipals, així com la representació d’entitats de comerç, i sindicats. 

S’han presentat les primeres dades sobre la circulació del rec: 

  • 122 comerços que accepten recs com a mètode de pagament 
  • 622 recs ingressats de mitja per comerç en els dos primers mesos 
  • l’augment de la recirculació: de 249 recs en el primer mes a 2.375 en el segon. 

Per finalitzar, s’han explicat quins seran els propers passos: definir la forma participativa de l’òrgan de governança i plantejar el pla de continuïtat.