NOVACT ha contractat una entitat Proveïdora de Serveis de Pagament (PSP) autoritzada i certificada a escala europea, una nova figura que preveu la “Directiva europea 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior” i que permet que entitats no bancàries puguin exercir de proveïdors de serveis de pagament de manera regulada, assegurant els fons dipositats. La Moneda Ciutadana és un instrument de pagament acceptat voluntàriament pels productors, distribuïdors i comerciants com a pagament pels seus productes o serveis. Com a tal,  és similar a un val o una targeta regal. Una transacció amb recs està subjecta als mateixos impostos que una transacció en euros. A més, una transacció utilitzant recs està subjecte a les mateixes lleis de protecció del consumidor que a una transacció en euros. El funcionament del rec s’emmarca en un sistema d’intercanvi ciutadà recolzat per aquesta  PSP per als serveis de pagament.